Polska

Źródła informacji na potrzeby badań na rzecz praw zwierząt

Podczas prowadzenia projektów badawczych na rzecz zwierząt sama ilość materiałów dostępnych w Internecie może być przytłaczająca. Na szczęście istnieje kilka bibliotek badawczych i repozytoriów danych, które mogą pomóc w dostępie do wysokiej jakości, istotnych i szczegółowych informacji. Organizacja Animal Charity Evaluators (ACE) sporządziła listę takich źródeł, które uznaliśmy za szczególnie przydatne. Podczas przeprowadzania własnych badań zalecamy uwzględnienie tych źródeł, oprócz narzędzi wyszukiwania, takich jak Google Scholar, Elicit, Consensus, Research Rabbit lub Semantic Scholar.

Aby uzyskać więcej informacji na temat badań na rzecz wspierania zwierząt i ich korzyści w przypadku przyczyn zwierzęcych zapoznaj się z naszym postem na blogu na ten temat.

Źródła informacji na temat badań na rzecz wspierania zwierząt

To nie jest wyczerpująca lista i jesteśmy ciekawi, jakie inne źródła informacji, które uznałeś za szczególnie przydatne.

< td>Biblioteki

Organizacja Zasoby Opis
Ewaluatorzy organizacji charytatywnej na rzecz zwierząt Biblioteka badawcza Wybrany zbiór badań przeprowadzonych przez osoby prywatne, organizacje i naukowców z dziedziny nauk o dobrostanie zwierząt, psychologii, ruchów społecznych i innych odpowiednich dziedzin.
Animal Charity Ewaluatorzy Biuletyn badawczy Biuletyn zawierający wszystkie badania empiryczne, o których ACE wie z ostatniego miesiąca, dotyczące propagowania zwierząt hodowlanych lub dostarczania dowodów, które mogą zainteresować zwolenników zwierząt hodowlanych.
Animal Ask< /td>

Baza danych badawczych Dogłębne, krzyżowe badania porównawcze mające na celu ukierunkowanie procesu decyzyjnego na najbardziej obiecujące możliwości dla zwierząt.
Biblioteka na temat dobrostanu zwierząt Biblioteka na temat dobrostanu zwierząt Duża kolekcja wysokiej jakości zasobów na temat dobrostanu zwierząt.
Bryant Research Wglądy Dogłębne, oryginalne badania na temat ograniczenia spożycia mięsa i alternatywnych białek.
Przedsiębiorczość charytatywna Raporty dotyczące dobrostanu zwierząt Raporty dotyczące dobrostanu zwierząt< br /> opublikowane przez Charity Entrepreneurship.
Forum EA Posty dotyczące dobrostanu zwierząt Forum poświęcone efektywnemu altruizmowi z wieloma postami na temat dobrostan zwierząt.
Faunalytics Oryginalne badania Oryginalne badania na temat zwierząt i ich propagowania przeprowadzone przez Faunalytics.
Faunalytics Biblioteka badawcza Duża biblioteka badań na temat zwierząt problemy i wspieranie zwierząt.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAOSTAT Dane dotyczące żywności i rolnictwa z ponad 245 krajów i terytoriach, począwszy od 1961 r.
Innowacje w systemach żywnościowych Projekt dotyczący danych o zwierzętach Wyselekcjonowane zasoby na tematy związane z dzikimi zwierzętami oraz zwierzętami wykorzystywanymi do produkcji żywności, produktów, badań i rozrywki.
Wpływowe wsparcie dla zwierząt Społeczność Slack Globalne centrum internetowe, w którym obrońcy często dzielą się wynikami badań na rzecz praw zwierząt.
Impactful Animal Advocacy Biuletyny Comiesięczny biuletyn obejmujący szereg aktualizacji i zasobów na rzecz praw zwierząt.
Impactful Animal Advocacy IAA Wikis Zbiór baz danych Wiki na platformie różnorodne tematy na rzecz zwierząt.
Open Philanthropy Raporty z badań nad dobrostanem zwierząt hodowlanych Raporty z badań Open Philanthropy na temat dobrostanu zwierząt hodowlanych.
Nasz świat w danych Dobrostan zwierząt Dane, wizualizacje i teksty na temat dobrostanu zwierząt.
Dane dotyczące roślin Organizacja udostępniająca badania i streszczenia na temat powodów, dla których potrzebujemy systemu żywności pochodzenia roślinnego.
Przemyśl priorytety Raporty z badań Przemyśl priorytety' raporty z badań na temat dobrostanu zwierząt.
Sentience Institute Podsumowanie dowodów dotyczących podstawowych kwestii w obronie zwierząt Podsumowanie dowodów po wszystkich stronach ważnych, fundamentalnych kwestii skutecznego wspierania zwierząt.
Fundusz Tiny Beam Beacon Seria kluczowych przesłaniów od prace akademickie przydatne w walce z przemysłową hodowlą zwierząt w krajach rozwijających się.
Fundusz Tiny Beam Studia akademickie bez łez Seria, która ma na celu przekształcenie wyników badań akademickich w dostępne informacje dla zwolenników i grup pierwszej linii.
Udostępnij ten post na