Polska

Zalecany fundusz charytatywny: aktualizacja ze stycznia 2024 r

W lipcu ubiegłego roku dzięki hojnemu wsparciu darczyńców w ramach zalecanego funduszu charytatywnego ACE mogliśmy przekazać 944 921 dolarów naszym rekomendowanym organizacjom charytatywnym w roku 2022, wśród których znalazły się cztery najlepsze organizacje charytatywne i 11 wyróżniających się organizacji charytatywnych. Organizacje te poinformowały nas o tym, w jaki sposób wykorzystały swoje dotacje na pomoc zwierzętom, a my z radością dzielimy się ich osiągnięciami.

Dokonując darowizny na rzecz naszego rekomendowanego funduszu charytatywnego, wesprzesz wiele wpływowych organizacji charytatywnych działających na całym świecie, aby zmniejszyć cierpienie zwierząt. Należy pamiętać, że od listopada 2023 r. ACE w wygodny sposób rekomenduje tylko jeden poziom organizacji charytatywnych: polecane organizacje charytatywne. Wiele z inspirujących prac opisanych poniżej nie byłoby możliwych bez dotacji zapewnianych przez ten fundusz. Dziękujemy!

Najważniejsze aktualizacje dotyczące organizacji charytatywnych

Inicjatywa na rzecz dzikich zwierząt

Dotacja w wysokości 94 492,10 USD

obraz WAI

Zespół badawczy Wild Animal Initiative:

 • Badacz fizjologii Michaël Beaulieu opublikował oryginalny artykuł w czasopiśmie Biological Reviews, podkreślając, w jaki sposób można wykorzystać markery fizjologiczne do oceny dobrostanu dzikich zwierząt.
 • Pracowali nad ośmioma manuskryptami, które miały zostać przesłane do recenzowanych czasopism, i dotyczyły następujących tematów:
  • Wprowadzenie antykoncepcji jako potencjalnego narzędzia zarządzania dobrostanem dzikiej przyrody
  • Porównanie wielu różnych wskaźników dobrostanu
  • Ocena wykorzystania stresu oksydacyjnego jako wskaźnika skumulowanego dobrostanu
  • Ocena zastosowania glukokortykoidów („hormonów stresu”) jako wskaźników aktualnego dobrostanu
  • Omówienie związku między biologią ochrony a naukami o dobrostanie dzikich zwierząt
  • Modelowanie zależności między gęstością populacji a dobrostanem< /li>
  • Przegląd wykorzystania biologerów do monitorowania dobrostanu dzikich zwierząt
  • Przegląd stanu literatury na temat dobrostanu ryb
 • Udoskonalają plany prac terenowych i sposoby interpretacji wskaźników dobrostanu na podstawie nagrań audio na potrzeby swojego projektu terenowego dotyczącego badania wróbli domowych (Passer domowy).
 • Opublikowali rozszerzoną wersję swoich Priorytetów badawczych.

Zespół informacyjny Wild Animal Initiative:

 • Przeprowadził serię wirtualnych warsztatów, w których omówiono aktualne metody pomiaru dobrostanu, udzielono wskazówek dotyczących wyboru i interpretacji wskaźników oraz udzielono pomocy uczestnicy opracowują pomysły na dodanie pytań dotyczących dobrostanu do istniejących projektów. Nagrania warsztatów będą dostępne wkrótce.
 • Uczestniczyli w konferencji Towarzystwa Zachowań Zwierząt, Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej, Amerykańskiego Towarzystwa Ekologicznego, Stowarzyszenia Badań nad Zachowaniem Zwierząt i Studenckiej Konferencji Nauk o Konserwacji – 8211; Nowy Jork.
 • Udzielili wywiadu w podcaście How I Learned to Love Shrimp, mówiąc o tym, dlaczego ludzie powinni przejmować się cierpieniem dzikich zwierząt.

Zespół ds. dotacji Wild Animal Initiative:

 • Opublikowali dwa zaproszenia do składania wniosków (CFP): Seed Grants, które skupiają się na dobrostanie ryb i interwencjach krótkoterminowych oraz Challenge Grants CFP, które skupiają się na wpływie pasożytnictwa na dobrostan i walidacji wskaźników stanu emocjonalnego/wartościowości emocjonalnej.
 • Powitali pierwszą grupę stypendystów w ramach programu stypendialnego.

The Humane League

Dotacja w wysokości 94 492,10 dolarów

THL image

 • Od lipca do grudnia organizacja Humane League (THL) pozyskała od czterech firm nowe zobowiązania dotyczące wprowadzenia hodowli bezklatkowej, które pozwolą oszczędzić 2,5 miliona kur rocznie. Ponadto pociągnęli 25 firm do odpowiedzialności za swoje obecne zobowiązania dotyczące ruchu bezklatkowego, co pozwoli oszczędzić 28 milionów kur każdego roku.
 • Dzięki nieustannej kampanii prowadzonej przez Open Wing Alliance, Jollibee Foods Corporation, największa grupa restauracyjna w Azji, zobowiązała się do rezygnacji z klatek na całym świecie. Zwycięstwo to oszczędzi około dwóch milionów kur rocznie i pomoże nabrać dynamiki w Azji, gdzie żyje około 68% kur niosek na świecie.
 • W październiku THL opublikowało swój Globalny raport dotyczący restauracji, w którym ujawnił, które sieci restauracji wywiązały się ze swoich zobowiązań dotyczących zakazu klatek, a które pozostają w tyle. W wyniku dialogu z THL powstały takie firmy jak Starbucks, Pizza Express i Yum! Marki zgłaszają postępy w realizacji swoich celów. Kampania THL Global Restaurant Roast, która wymaga postępów od firm pozostających w tyle, wywarła już presję na Caffé Nero, aby poinformowała o znaczących postępach na całym świecie.
 • Dzięki kontaktom ze strony negocjatorów z THL UK, główne restauracje i dostawcy usług gastronomicznych, w tym KFC, Delaware North i Subway zgłosiły postęp w realizacji swoich zobowiązań mających na celu położenie kresu wykorzystywaniu kurczaków hodowanych na mięso. Już 28% podaży kurczaków w Wielkiej Brytanii przyjęło zobowiązanie Better Chicken.
 • W grudniu Rada Miasta Pittsburgha przyjęła przełomową ustawę zakazującą sprzedaży foie gras w granicach miasta. Jest to największe zwycięstwo stowarzyszenia THL Animal Policy Alliance (APA), którego liderem była Humane Action Pittsburgh przy wsparciu THL. To zwycięstwo stanowi dowód na teorię zmian APA, która głosi, że może ona opierać się na sukcesie rozporządzeń takich jak zakaz hodowli szczeniąt w Pittsburghu, żądając takiego samego współczucia dla zwierząt hodowlanych jak zwierząt domowych i ostatecznie budując zdolność do opowiadania się za coraz bardziej ambitnymi i wpływowymi prośbami w przyszłości .

Instytut Dobrej Żywności

Dotacja w wysokości 94 492,10 USD

Obraz GFI

 • Instytut Dobrej Żywności (GFI) i jego partnerzy opublikowali kilka kluczowych analiz i raportów, w tym:
  • Przełomowy raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) skupiający się na alternatywnych białkach jako narzędziu pozwalającym na ograniczenie emisji z systemów żywnościowych. GFI współpracowało z UNEP nad tym raportem od jego powstania prawie dwa lata temu i zapewniło trzech współautorów i trzech współrecenzentów. (Przeczytaj podsumowanie raportu GFI).
  • Analiza zdolności produkcyjnych w procesie fermentacji.
  • Analiza strumienia ubocznego identyfikująca „odpady” z upraw towarowych, które mogą stać się wsadem do alternatywnej produkcji białka.
  • Ocena potrzeb w zakresie tworzenia włączającej, alternatywnej siły roboczej produkującej białka.
  • Pierwszy w historii raport o stanie branży dla Indii i regionu APAC.
  • Badanie bezpieczeństwa żywności dla produkcji mięsa pochodzącego z hodowli komórkowych w Brazylia.
 • GFI powitało 24 nowe grupy studentów w projekcie Alt Protein, zwiększając łączną liczbę grup do 53. Do tej nowej kohorty dodano reprezentację ze Szwajcarii, Turcji, Portugalii, Brazylia, Malezja i Japonia.
 • Po nawiązaniu współpracy z GFI Europe brytyjska Rada ds. Badań nad Biotechnologią i Naukami Biologicznymi oraz Innovate UK ogłosiły pięcioletnią inwestycję o wartości 15 milionów funtów na rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy o Alternatywnych Białkach. Niemiecki Bundestag zobowiązał się także do wydania 38 mln euro na transformację białka w kraju.
 • GFI APAC i Towarzystwo Rolnictwa Komórkowego regionu APAC uruchomiły Forum Koordynacji Regulacyjnej APAC. Podpisano protokół ustaleń skupiający organizacje uczestniczące wokół celu, jakim jest koordynacja ram regulacyjnych dotyczących nowej żywności. Sygnatariusze z Australii, Chin, Indii, Indonezji, Izraela, Japonii, Malezji, Singapuru i Korei Południowej zjednoczyli się teraz w swojej misji usprawnienia procesów zatwierdzania i zmniejszenia barier w handlu alternatywnymi białkami w całym regionie.
 • Indyjska firma GFI ciągła współpraca z rządem Indii doprowadziła do włączenia alternatywnych białek do jednego z sześciu kluczowych priorytetów Ministerstwa Nauki i Technologii.
 • Pełne najważniejsze informacje z miesiąca można znaleźć pod następującymi linkami: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

Faunalytics

Dotacja w wysokości 94 492,10 USD

< p>Faunalytics image

 • Faunalytics opublikował nową, dogłębną analizę kosztów przemysłu w zakresie kurczaków, jaj i produktów rybnych w USA, Brazylii, i Chiny.
 • Ukończyli nowy raport, w którym przedstawili argumenty przysięgłych w procesie ratowania świń w Smithfield, które uznali za najbardziej przekonujące, oraz jakie wnioski mogą wyciągnąć z tej sprawy obrońcy zwierząt.
 • Wyprodukowali siedem nowych filmów Faunalytics Wyjaśnia, podsumowujących badania na różne tematy, od stosowania Sztuczna inteligencja ma ograniczyć konflikty między ludźmi a zwierzętami, handel dzikimi zwierzętami i nie tylko.
 • Opublikowali obszerny przewodnik i arkusz informacyjny na temat wsparcia legislacyjnego.
 • Ponad 550 badaczy i zwolenników podzieliło się spostrzeżeniami na temat najnowszych badań i danych podczas drugiego dorocznego sympozjum internetowego Faunalytics, Fauna Connections.
 • Ponad 70 rzeczników i organizacji otrzymało bezpłatne indywidualne wsparcie za pośrednictwem Biura Faunalytics Program godzinowy, w ramach którego pomagają zwolennikom znajdować i wykorzystywać dane w swoich kampaniach.
 • Wnieśli wkład w opracowanie dokumentu zawierającego plan działania dotyczący współpracy obrońców zwierząt i naukowców społecznych przy zadawaniu właściwych pytań i wykorzystywaniu badań do kierowania swoimi działaniami. akcje na rzecz zwierząt.
 • Firma Faunalytics opublikowała ponad 145 artykułów bibliotecznych podsumowujących badania zewnętrzne dotyczące ważnych tematów w zakresie wspierania zwierząt, z których 48 zostało przetłumaczonych na dodatkowe języki.
 • Projekt Ambasadora Badań Faunalytics umożliwił prezentacje dla 14 organizacji z całego świata, docierając do zwolenników w Australii, Czechach, Danii, na Łotwie i nie tylko. Opublikowali także wyniki oddziaływania projektu w pierwszym roku.
 • Prowadzi osiem badań, które zostaną opublikowane w pierwszej połowie 2024 r. Czytaj dalej, aby zapoznać się z pełnym przeglądem roku 2023 i programem badań na 2024 r.

Wyjątkowe aktualizacje dotyczące organizacji charytatywnych

xiaobuVEGAN

Dotacja 51 541,15 USD

xiaobuVEGAN image

 • W lipcu xiaobuVEGAN osiągnął znaczący kamień milowy, skutecznie zabezpieczając fundusze na nadchodzący kwartał. Fundusze te mają kluczowe znaczenie we wspieraniu ich bieżących projektów, wydarzeń i kampanii.
 • Udało się ukończyć drugi film dotyczący debaty wegańskiej, nawiązując współpracę z ponad 50 wpływowymi osobami z mediów społecznościowych w celu uzyskania roli w debacie. Ich pierwszy film dotyczący debaty wegańskiej uzyskał milion wyświetleń, a spodziewają się, że drugi – dwa miliony.
 • xiaobuVEGAN przeprowadził ankietę wśród publiczności podczas drugiej debaty wegańskiej przed i po debacie. Pod koniec debaty co najmniej 30% przeszło na stanowisko prowegańskie.
 • W październiku xiaobuVEGAN wystąpiło na AFAD (Asia Farm Animal Day), międzynarodowym spotkaniu odbywającym się w Malezji w celu dyskusji i współpracy związanej na rzecz dobrostanu zwierząt i weganizmu.
 • We współpracy z partnerami w Szanghaju xiaobuVEGAN pracuje nad opracowaniem i udostępnieniem nowych wegańskich menu w ponad 500 restauracjach.
 • W listopadzie xiaobuVEGAN promowało wegańskie Święto Dziękczynienia wydarzenie, które zostało wyprzedane.
 • xiaobuVEGAN opracowało plan zorganizowania pięciu debat offline w 2024 r. Debaty te będą dotyczyć różnych tematów związanych z weganami, co będzie stanowić realizację ich misji polegającej na podnoszeniu świadomości i promowaniu wyborów etycznych.
 • Uruchomili stronę internetową, aby ułatwić promocję swojej pracy, rozszerzając zasięg na odbiorców na całym świecie.

Sinergia Animal

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

SA image

 • Sinergia Animal pomogła zabezpieczyć 38 polityk korporacyjnych mających na celu stopniowe wycofywanie stosowania klatek bateryjnych dla kur niosek i klatek ciążowych dla macior hodowlanych i różnych form okaleczeń u świń. W 2023 r. zabezpieczono 49 polis w porównaniu z 27 w 2022 r., co oznacza wzrost o 81%.
 • Program firmy Sinergia Animal dotyczący śledzenia bez klatek, który monitoruje postępy firm, które zobowiązały się do stosowania jaj bezklatkowych, wykazał znacząca poprawa.
 • W Ameryce Łacińskiej postęp odnotowało 50% firm w porównaniu z 35% w roku poprzednim.
 • W Azji postęp odnotowało 80% firm w porównaniu z 70% w 2022 r. Liczba firm dzielących się określonymi liczba informacji o postępie wdrożeń w Azji wzrosła prawie trzykrotnie, z ośmiu firm w 2022 r. do 21 w 2023 r.
 • Program Nourishing Tomorrow, który zachęca instytucje do zobowiązania się do serwowania raz w tygodniu wyłącznie posiłków roślinnych, zapewnił 17 nowych zobowiązań w drugiej połowie 2023 r. W ciągu całego roku zaangażowało się 25 instytucji, co daje niezwykły potencjał wynoszący 1,9 mln roślin wydawane posiłki na bazie posiłków – trzykrotny wzrost liczby posiłków w porównaniu do roku 2022.
 • W bezpłatnym kursie Sinergia Animal mającym na celu podnoszenie świadomości pracowników służby zdrowia i innych pracowników służby zdrowia na temat zalet diety roślinnej w drugiej połowie 2023 r. wzięło udział około 4000 osób. W całym roku wzięło w nim udział 6900 uczestników, w tym 1747 pracowników służby zdrowia, co stanowi trzykrotność wzrost liczby uczestników w porównaniu z 2022 r.
 • Ponad 1700 naukowców i innych specjalistów zajmujących się hodowlą zwierząt wzięło udział w warsztatach Sinergia Animal dotyczących dobrostanu zwierząt w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.
 • Sinergia Animal wydała trzy przełomowe tajne śledztwa w sprawie praktyk hodowli przemysłowej.
 • Przeczytaj więcej osiągnięć w raporcie z postępów Sinergia Animal za rok 2023.

Mercy For Animals

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

MFA image

 • W skali globalnej organizacja Mercy For Animals (MFA) poczyniła postępy w działaniach korporacyjnych na rzecz lepszych standardów dobrostanu zwierząt.
 • W Stanach Zjednoczonych Grupa Compass — największy europejski wykonawca usług gastronomicznych — opublikowała plan działania dotyczący wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie dobrostanu kurczaków, co będzie miało wpływ na około 70 milionów kurczaków rocznie. Firma White Castle – posiadająca prawie 350 lokalizacji w USA – po raz pierwszy zgłosiła postęp w realizacji swojego zobowiązania.
 • Dwie brazylijskie firmy, Special Dog i St. Marche, poinformowały, że wywiązały się ze swoich zobowiązań dotyczących hodowli bezklatkowej. Firma Special Dog przekształciła całą swoją podaż jaj w zaledwie 10 miesięcy, a jest to zmiana, która każdego roku oszczędzi ponad 100 000 kur przed życiem w okrutnej klatce.
 • Po współpracy z MFA, Mini Kalzone wprowadziło na rynek swój pierwszy wegański calzone w 125 sklepach w 57 brazylijskich miastach.
 • MFA pomogło firmom opracować opcje menu wegańskiego.
 • Stumptown, firma produkująca kawę z siedzibą w Portland , wprowadziła na rynek wegańską kanapkę śniadaniową i wypieki na bazie roślin.
 • Współpracowali ze Starbucks i Caribou Coffee, aby zwiększyć ofertę napojów roślinnych w około 16 000 lokali Starbucks w USA i prawie 500 lokali Caribou.
 • Przeprowadzili odkrywcze badania.
 • Dochodzenie za pomocą dronów ujawniło, że w stanie Wisconsin doły z odchodami w fabrycznych gospodarstwach mlecznych zanieczyszczają wodę pitną pobliskich społeczności.
 • Tuż przed Świętem Dziękczynienia MSZ opublikowało tajne nagrania z dwóch hodowli indyków w Minnesocie, które pokazano na dwóch ogromnych billboardach wideo na nowojorskim Times Square.
 • MSZ wzięło udział w grudniowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych w Dubaju, aby zapewnić włączenie systemów żywnościowych w globalne działania związane ze zmianą klimatu. Podczas tej konferencji systemy żywnościowe po raz pierwszy zostały uwzględnione w planie klimatycznym ONZ.
 • MSZ wzywa do wprowadzenia zakazu produkcji, sprzedaży i użytkowania klatek ciążowych i porodowych dla świń w całych Indiach. Do chwili obecnej 24 stany lub terytoria związkowe (z 28 stanów i ośmiu terytoriów związkowych) wprowadziły zakazy dotyczące skrzynek.

Inicjatywa na rzecz innowacji materiałowych

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

Obraz MII

 • MII współpracowało z sześcioma konglomeratami modowymi (>172 miliardy dolarów rocznych przychodów), zapewniając im zasoby w zakresie nauki i innowacji, badania konsumenckie oraz kontakty z obiecującymi partnerami w zakresie materiałów nowej generacji.
 • Konsultacje z MII z rządem Nowego Jorku w sprawie rozwoju Centrum Innowacji Modowych. Zrekrutowano ich także, aby promowali możliwości w zakresie etycznych innowacji w modzie w Centrum.
 • MII jest kluczowym członkiem nowojorskiej grupy zadaniowej ds. zakupów materiałów, która doradza miastu w zakresie zakupu i utylizacji tekstyliów. Nowy Jork kupuje ogromne ilości materiałów, a MII pomaga włączyć materiały nowej generacji do wszystkiego, od mundurów policji i straży pożarnej po siedzenia i meble w transporcie publicznym.
 • Opublikowali książkę What Makes Silk, Silk, Revisited raport, który inspiruje naukowców i przedsiębiorców do opracowania humanitarnych i zrównoważonych alternatyw nowej generacji dla jedwabiu.
 • Stworzyli Raport zaangażowania marki 2023, inspirujący przegląd obiecujących materiałów nowej generacji, które marki z powodzeniem włączyły do ​​swoich linii produktów.
 • MII było współgospodarzem dwóch dużych pokazów filmu dokumentalnego SLAY w Los Angeles i Nowym Jorku do wypełnionych po brzegi sal, a po każdym z nich odbywała się dyskusja panelowa. ZABIJporusza planetarny wpływ przemysłu modowego i szkodliwe mity na temat rzekomej przewagi materiałów pochodzenia zwierzęcego nad syntetycznymi alternatywami. Jest to doskonałe wprowadzenie w znaczenie misji MII i niesie ze sobą mocne, pełne nadziei przesłanie.
 • Fundacja BMW współpracowała z MII przy tworzeniu raportu na temat rynku nowych materiałów.
 • MII był szeroko prezentowany podczas Asia Farm Animal Day w Malezji podczas wielu sesji konferencyjnych i nawiązał współpracę z inspirującymi organizacjami, które pracują na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych w Azji.

Inicjatywa na rzecz dobrostanu ryb

Dotacja 51 541,15 USD

FWI image

 • Dzięki poprawie jakości wody wprowadzonej w ramach programu dla rolników w Indiach organizacja Fish Welfare Initiative (FWI) szacuje, że poprawiła ona życie dodatkowych 230 000 ryb w drugich dwóch kwartałach 2023 roku.
 • Zwiększyli liczbę gospodarstw objętych swoim programem dla rolników o około 20 gospodarstw. Od stycznia 2024 r. FWI aktywnie współpracuje ze 105 gospodarstwami rybnymi w celu monitorowania jakości wody i promowania wyższych warunków dobrostanu. Wprowadzili także różne udoskonalenia programowe do tego programu.
 • Ukończyli badanie obserwacyjne w gospodarstwach o niskim poziomie rozpuszczonego tlenu, które zostanie wykorzystane do podejmowania przyszłych interwencji.
 • Udoskonalili swoje metody dział badawczy, obecnie nazywany Działem Badań i Rozwoju, i ustalił nowy program badawczy na rok 2024.
 • Przedłożyli zalecenia regulacyjne Indyjskiej Radzie ds. Dobrostanu Zwierząt i Indyjskiemu Departamentowi Rybołówstwa.
 • Dzięki swojej pracy w Chinach wsparli Porozumienie Pekińskie w sprawie dobrostanu zwierząt.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczowych wyników i wyzwań stojących przed FWI w roku 2023, zobacz przegląd roku 2023.

Dharma Voices for Animals

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

Obraz DVA

Projekt DVA na Sri Lance

 • Na Sri Lance DVA przeprowadziła 699 osobistych prezentacji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2023 r., w których wzięło udział łącznie 51 587 osób.
 • Zorganizowali konkurs kulinarny w wiosce Gampaha, w którym wzięło udział kilkaset osób. Niewegańskich kucharzy zachęcano do gotowania wegańskich potraw, przyznając nagrody pieniężne, a mieszkańców wsi zachęcano do próbowania wegańskich potraw.

Projekt DVA w Tajlandii

 • W Tajlandii DVA rozpoczęło współpracę z Bangkok International Vegan Alliance (BIVA) w celu stworzenia prezentacji skierowanych do tajskich mnichów i obywateli.
 • Dyrektor ich projektu, Coach Bank, osiągnął kamień milowy w postaci 100 prezentacji i przeprowadził pięć lekcji gotowania w szkole lokalne świątynie buddyjskie.

Projekt DVA w Wietnamie

 • W Wietnamie DVA była współsponsorem Vive's Saigon i Hanoi VegFests, dramatycznie zwiększając liczbę obserwujących w mediach społecznościowych i dystrybucja ponad 1000 broszur promujących diety wegańskie.
 • DVA Vietnam sponsorowała 14 kursów gotowania wegańskiego w świątyniach i zapewniała posiłki tysiącom ludzi.
 • Zorganizowali wiele kursów i wydarzeń kulinarnych w kuchni DVA w świątyni Phap Van.
 • Po mentoringu dla byłego właściciel restauracji z psim mięsem zamierza przejść na restaurację wegańską, DVA zorganizowała dwudniową zbiórkę pieniędzy w restauracji znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, obejmującą lekcje gotowania wegańskiego, bezpłatne jedzenie i wsparcie w mediach społecznościowych.

Projekt amerykańskich ośrodków DVA

 • W USA DVA zatrudniła koordynatora miejskiego, aby nawiązać kontakty i budować relacje z ośrodkami buddyjskimi w rejonie Zatoki San Francisco oraz pomóc w przejściu tych ośrodków na dietę roślinną.
 • DVA nawiązała nowe relacje z organizacją zajmującą się ochroną środowiska inżynier i badacz, który pojawił się w internetowym wydarzeniu Speaker Series i rozpocznie wygłaszanie wykładów na temat ochrony środowiska w różnych świadomych ekologicznie ośrodkach w całych Stanach Zjednoczonych

Dansk Vegetarisk Forening

51 541,15 USD przyznaj

Obraz DVF

 • Plan działania rządu duńskiego na rzecz żywności pochodzenia roślinnego, na który Dansk Vegetarisk Forening (DVF) znacząco wpłynął w ciągu ostatnich kilku lat, został opublikowany w październiku 2023 r. DVF podjęła strategiczne działania, aby rozpowszechnić tę historię na arenie międzynarodowej, podkreślając to, co uważają za kluczowe narracje, które mogłyby przynieść korzyści rozwojowi roślin opartemu na roślinach w innych krajach. Międzynarodowy zasięg obejmuje artykuły BBC, Forbes i Financial Times, a także wielu mniejszych specjalistycznych serwisów informacyjnych.
 • DVF wpłynęło na rząd duński, aby przeznaczył dodatkowe pięć milionów euro na badania nad roślinami.
 • Przełomowy pozew firmy DVF przeciwko gigantowi wieprzowemu Danish Crown – któremu zarzuca się wprowadzanie konsumentów w błąd, oznaczając swoją wieprzowinę jako „kontrolowaną klimatycznie” – był rozpatrywany przez sąd najwyższy przez sześć dni w listopadzie i grudniu 2023 r. Kilka krajowych mediów codziennie relacjonowało sprawę .
 • Poprzez Centrum Przyszłości Roślinnej i Organicznej DVF nawiązało współpracę z kilkoma organizacjami działającymi w systemie żywnościowym. Poświęcili czas na przygotowanie wielu wspólnych wniosków z innymi kluczowymi stronami zainteresowanymi, które następnie przesłano do nowo utworzonego duńskiego grantu na rzecz żywności pochodzenia roślinnego. Sześć projektów otrzymało pozwolenie na rozpoczęcie w 2024 r., w tym:
  1. Projekt dotyczący opracowania przepisów dla szpitali i osób starszych we współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym.
  2. Projekt dotyczący promocji żywności pochodzenia roślinnego w centrach konferencyjnych we współpracy z MeetDenmark.
  3. Projekt, którego celem jest nakłonienie 100 instytucji edukacyjnych do opracowania planów strategicznych dotyczących podawanej przez nich żywności we współpracy z siecią instytucji edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Stypendium RCF umożliwiło czterem pracownikom zapewnienie profesjonalnego coachingu w zakresie przywództwa.

Współczucie w World Farming USA

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

Obraz CIWF

 • Stowarzyszenie Compassion in World Farming USA (CIWF USA) pomaszerowało do Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Tygodnia Klimatycznego, zainstalowało dzieła sztuki w Washington Square Park wzywające do zajęcia się praktykami żywieniowymi i rolniczymi oraz opublikowało nowy raport, w którym stwierdzono, że Stany Zjednoczone muszą zmniejszyć spożycie mięsa o 82 %, aby dostosować się do celów związanych ze zdrowiem planety.
 • Kulminacja wieloletnich negocjacji zaowocowała uznaniem podczas tegorocznej COP28 kluczowej roli, jaką systemy żywnościowe odgrywają w działaniach klimatycznych. CIWF zorganizował wraz z partnerami pawilon Food4Climate i wziął udział w wydarzeniach poświęconych systemom żywnościowym.
 • CIWF negocjuje ze stanowymi agencjami WIC, aby umożliwić klientom składanie jaj z chowu bezklatkowego. Niedawno Alaska stała się 31. stanem, który dodał jaja bezklatkowe, zapewniając dostęp 71% uczestników WIC (około 4,4 miliona osób).
 • EggTrack 2023 ilustruje postęp w realizacji 147 amerykańskich zobowiązań w zakresie bezklatkowego stosowania kur niosek , przy średnim przejściu na tryb bezklatkowy w 73%. Trzy duże firmy — The Kraft Heinz Company, CVS i Walgreens — zrezygnowały w 100% z stosowania klatek, podczas gdy większość krajowych sprzedawców detalicznych (Target, Walmart, Albertsons i H-E-B) zobowiązała się do rezygnacji z klatek do 2025 r.
 • Z okazji Światowego Dnia Ośmiornicy CIWF koordynowała wspólny list podpisany przez organizacje pozarządowe i ekspertów, wzywający je do odrzucenia wniosku planistycznego złożonego przez Nueva Pescanova w celu uzyskania pozwolenia na budowę farmy ośmiornic. Pokazuje, jak gospodarstwo mogłoby spowodować okrucieństwo wobec zwierząt, doprowadzić do szkód w środowisku i negatywnie wpłynąć na turystykę.
 • Za 10 lat współczucia w USA! CIWF Inc. powstała w USA w 2014 roku, eksportując misję najstarszej na świecie organizacji zajmującej się dobrostanem zwierząt hodowlanych do kraju, który wynalazł hodowlę przemysłową. Przez ostatnie 10 lat CIWF USA pracowała na rzecz bardziej humanitarnych warunków dla zwierząt hodowlanych, walcząc jednocześnie o położenie kresu hodowli przemysłowej.

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği

Dotacja w wysokości 51 541,15 USD

Obraz CHKD

 • W ramach programu dobrostanu ryb ÇHKD Future for Fish opublikowano raport z badań na temat produkcji ryb hodowlanych w Turcji, obejmujący 70–80% krajowej produkcji ryb. Wynikiem udostępniono specjalistom z branży i obrońcom zwierząt podczas wydarzenia inaugurującego program w Izmirze w listopadzie 2023 r.
 • Future for Fish zabezpieczyło zobowiązanie dotyczące dobrostanu ryb od dużego producenta w Turcji, co miało wpływ na ponad 30 milionów ryb.
 • Trzy firmy, do których skontaktowała się Kafessiz Türkiye (program ÇHKD dotyczący bezklatkowy), zobowiązały się do wprowadzenia hodowli bezklatkowej. Jedną z firm jest Arabica Coffee House, która posiada ponad 100 oddziałów w Turcji. Szacuje się, że łącznie zobowiązania te dotkną 24 000 kur.
 • Sześć firm zgłosiło wywiązanie się ze swoich zobowiązań w zakresie chowu bezklatkowego, w tym duży sprzedawca detaliczny (Macrocenter), sieć restauracji (Pidem) i firma z branży hotelarsko-gastronomicznej ze Stambułu Gmina Metropolitalna (BELTUR). Metro Türkiye zaprzestało także sprzedaży jaj klatkowych pod własną marką.
 • Do tej pory kampania Migros prowadzona przez Kafessiz Türkiye zebrała 140 000 podpisów i zgromadziła ponad 16 000 działań cyfrowych. Liczba obserwujących Kafessiz Türkiye na Instagramie również wzrosła o 40%.
 • ÇHKD i jej programy są wspomniane w 155 artykułach medialnych publikowanych w publikacjach krajowych, lokalnych i branżowych.
 • Kafessiz Türkiye opublikowało swoje roczny raport dotyczący śledzenia jaj w Turcji, który ukazuje status wiodących firm w odpowiednich branżach jako producentów bezklatkowych. W raporcie pojawiło się 118 wzmianek w mediach.
 • ÇHKD zorganizowało dwa wydarzenia szkoleniowe online: jedno skupiało się na etyce zwierząt, a drugie na skutecznych metodach rzecznictwa. Po dodaniu tych dwóch wydarzeń do swojego portfolio ÇHKD przeszkoliła 1000 osób w 2023 r.
 • ÇHKD przyjęła tego lata dwóch stażystów w ramach swojego programu stażowego. Zatrudnili także nowego specjalistę ds. pomocy korporacyjnej oraz specjalistę ds. finansów i księgowości.

Jeśli zainspirowały Cię te osiągnięcia, przekaż darowiznę na rzecz funduszu charytatywnego Rekomendowanego przez ACE. Twój dzisiejszy prezent pomoże zmniejszyć cierpienie zwierząt w przyszłości. Dziękujemy!

WSPARĆ POLECANY FUNDUSZ CHARYTATYWNY

Udostępnij ten post na