Polska

Wspieranie organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt jako rodzina

Coraz częściej pojawiają się badania podkreślające, że datki na cele charytatywne to coś więcej niż tylko ciepłe, mgliste uczucie — niosą ze sobą emocjonalny cios i realnie zmieniają nasze społeczności. Jedną ze znaczących dróg, jakie wybierają rodziny, jest pomaganie zwierzętom, którym naprawdę przydałaby się miłość i troska. Chociaż datki na rzecz wszystkich organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami mogą mieć duże znaczenie, rozważ przekazywanie darowizn organizacjom charytatywnym zajmującym się zwierzętami hodowlanymi i dzikimi, których praca przynosi korzyści najbardziej cierpiącym zwierzętom.

1. Bezpośrednie datki na rzecz organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt

Według badania przeprowadzonego przez ASPCA organizacje charytatywne na rzecz zwierząt stanowią kluczową deskę ratunku dla niezliczonych zwierząt.1 W rzeczywistości badania pokazują, że bezpośrednie datki finansowe na rzecz organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt mogą mieć natychmiastowy, wymierny wpływ na zwierzęta ich działania.2 Kiedy rodziny spotykają się i łączą indywidualne zasoby, ich skumulowane datki mogą mieć jeszcze silniejszy efekt.
Aby mieć pewność, że darowizna Twojej rodziny przyniesie największe korzyści dla zwierząt, ważne jest, aby ocenić rzeczywistą różnicę, jaką robią te wybrane organizacje charytatywne. Jak podkreślili eksperci Animal Charity Evaluators, ocena osiągnięć organizacji charytatywnej w zakresie osiągania pozytywnych wyników, opłacalności i przejrzystości powinna być kluczową częścią procesu decyzyjnego.

Jak Twoja rodzina może przekazać darowiznę:

Wkład finansowy:Bezpośrednie wsparcie pieniężne może zaspokoić potrzeby organizacji charytatywnych, począwszy od kosztów organizacyjnych po wydatki na projekty i kampanie. Musimy mieć pewność, że nasze pieniądze trafiają do tych organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt, które naprawdę wkładają swoje pieniądze w gębę – które mają jasność co do tego, jak wykorzystują fundusze, a także są uczciwe. Wsparcie finansowe skutecznych organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt może spowodować trwałe zmiany.
Co godne uwagi, wkład finansowy okazał się kluczowy dla sukcesu odbiorców grantów ruchowych. Dotacje te zmieniły zasady gry, napędzając innowacyjne kampanie na rzecz praw zwierząt, przewodząc najważniejszym wysiłkom badawczym i tworząc narzędzia, które przesuwają granice tego, co jest możliwe w zakresie dobrostanu zwierząt.

Punkt działania:

Ponieważ wiele organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami zazwyczaj nie przyjmuje prezentów niepieniężnych, zaleca się, aby rodziny skontaktowały się bezpośrednio z kierownikiem ds. filantropii lub darowizn. Pytając o to, czego naprawdę potrzebuje organizacja charytatywna i jej bieżące projekty, rodziny mogą mądrze zdecydować, czy przekazywać darowizny nieograniczone, czy ukierunkowane (5). W ten sposób mają pewność, że ich pomoc zostanie skierowana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

2. Wolontariat rodzinny: doświadczenie wzajemnego rozwoju

Wiadomo, że angażowanie się w wolontariat wzmacnia więzi rodzinne i rozwija empatię. Organizacje charytatywne na rzecz zwierząt dają rodzinom prawdziwą szansę na uczynienie świata lepszym. Ponadto rodziny mogą skorzystać z różnych możliwości wolontariatu, które odpowiadają ich zainteresowaniom i umiejętnościom:

 • Zajęcia osobiste:
  • Asystowanie podczas VegFestów i konferencji
  • Uczestnictwo w programach mentorskich opartych na roślinach
 • Możliwości online:
  • Zaangażowanie się w wirtualne działania wolontariackie
  • Angażowanie się w internetowe ruchy na rzecz zmian społecznych
 • Wzbogacanie edukacji:
  • Korzystanie z bezpłatnych kursów oferowanych przez organizacje charytatywne na rzecz zwierząt, np. wymienione na liście autorzy: Ewaluatorzy organizacji charytatywnej na rzecz zwierząt

Zaangażuj się teraz:

Te różnorodne role nie tylko dają prawdziwy smak działań na rzecz zwierząt, ale także wyposażają rodziny w specjalistyczną wiedzę, dzięki której ich pakiet wolontariatu będzie jeszcze bardziej efektowny.
Oprócz tych praktycznych zajęć niezwykle ważne jest, aby rodziny angażowały się w rozmowy na temat znaczenia dawania i życzliwości. Dyskusja na takie tematy, jak dobrostan zwierząt i działalność charytatywna, może znacząco wzbogacić zrozumienie i empatię dzieci wobec zwierząt oraz szerszych kwestii społecznych. Zasoby takie jak Motherhood Community oferują wnikliwe artykuły i dyskusje, które pomagają w pielęgnowaniu współczucia i odpowiedzialności społecznej w rodzinach. Zasoby te mogą być szczególnie pomocne w dostarczaniu wskazówek, jak podejść do tych tematów z dziećmi w różnym wieku, zapewniając, że przekaz będzie zarówno odpowiedni do wieku, jak i skuteczny.

3. Podnoszenie świadomości: wyniesienie sprawy poza bezpośrednie działanie

Nie można niedoceniać siły społeczności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki gospodarstwa domowe mogą wesprzeć organizacje charytatywne na rzecz zwierząt, jest zwiększenie głośności ich akcji.

 • Warsztaty edukacyjne:Prowadzenie warsztatów na temat znaczenia dobrostanu zwierząt lub uczestnictwo w nich może wywołać oddźwięk w społecznościach.3 Jednak wprawienie lokalnych mieszkańców w dobry nastrój na temat dobrostanu zwierząt może wywołać reakcję łańcuchową dobrych nastrojów w społeczności.
 • Społeczność Kampanie medialne: wraz z rozwojem komunikacji cyfrowej dobrze zorganizowana kampania w mediach społecznościowych może zwiększyć świadomość i zwiększyć fundusze dla organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt. Dzielenie się historiami sukcesu lub treściami edukacyjnymi może zaangażować szerszą publiczność.
 • Inicjatywy szkolne: Zaangażowanie szkół w działalność charytatywną może mieć podwójny skutek. Szkoły angażujące się w działalność charytatywną uczą dzieci troski i pomagania innym. Inicjatywy mogą obejmować kampanie plakatowe lub szkolne zbiórki pieniędzy.

4. Wspólne wysiłki: budowanie mostów z lokalnymi firmami

Często pomijaną możliwością wspierania organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt jest współpraca z lokalnymi firmami.4 Połączenie sił w ten sposób może nie tylko podsycić ducha społeczności, ale także zwiększyć pozytywny wpływ, jaki wywieramy na naszych czworonożnych, skrzydlatych i wodnych przyjaciół .

 • Sponsoring biznesowy: wiele firm szuka możliwości zaprezentowania swojej społecznej odpowiedzialności biznesu. Lokalne organizacje charytatywne na rzecz zwierząt potrzebują naszej pomocy, więc współpraca z nimi poprzez sponsoring lub darowizny w postaci rzeczy, których naprawdę potrzebują, to dla firm solidny sposób na okazanie wsparcia.
 • Zbiórki funduszy w lokalnych punktach sprzedaży:Organizowanie zbiórek pieniędzy w lokalnych firmach może zwiększyć widoczność organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami hodowlanymi i dzikimi oraz promować tę sprawę.
 • Kampanie promocyjne: zachęcaj lokalne placówki do oferowania ofert promocyjnych, w ramach których część dochodów trafia na cele charytatywne na rzecz zwierząt. Lokalne firmy mogłyby organizować promocje, w ramach których część pieniędzy trafiałaby na cele charytatywne na rzecz zwierząt, pomagając im w osiągnięciu zysków, a jednocześnie zbierając fundusze na szczytny cel.

Bądź mostem:

Rodziny mogą inicjować rozmowy między organizacjami charytatywnymi na rzecz zwierząt a przedsiębiorstwami, pełniąc rolę ambasadorów. Tworzenie takich sojuszy nie tylko wzmacnia zasoby organizacji charytatywnej, ale także powoduje większe zainteresowanie społeczności tą ważną kwestią.
Podsumowując, działajmy jak katalizatory — przekazywanie darowizn, wolontariat lub rozpowszechnianie informacji o organizacjach charytatywnych na rzecz zwierząt może wywołać znaczące skutki zmiany w życiu tych zwierząt.
Przekazywanie datków na rzecz grup zajmujących się dobrostanem zwierząt pozwala rodzinom wnieść znaczący wkład podczas wakacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o ukierunkowane darowizny, wolontariat czy podnoszenie świadomości, każde działanie napędza zmiany. Działaj teraz!

 1. Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (nd)&nbsp ;

 2. Humane Society of the United States (nd) 

 3. Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (nd) 

 4. Krajowa Federacja Stowarzyszeń Humanitarnych 

Udostępnij ten post na