Polska

Nowy proces składania wniosków przez ACE do ocen organizacji charytatywnych w 2024 r

Z radością ogłaszamy, że uruchamiamy aplikację do naszego programu Oceny Dobroczynności. Nowy formularz zgłoszeniowy pomoże nam uprościć proces oceny i uzyskać cenne informacje o organizacjach i ich pracy już na wczesnym etapie.

Co roku zapraszamy około 15 obiecujących organizacji charytatywnych do udziału w naszym procesie oceny. Aby wybrać tę grupę organizacji charytatywnych, bierzemy pod uwagę organizacje na całym świecie i oceniamy, czy wydają się one wykonywać wyjątkową, opłacalną pracę na rzecz pomocy zwierzętom i tym samym stać się jedną z naszych rekomendowanych organizacji charytatywnych. Aby zwiększyć szanse wybrania i zaproszenia najskuteczniejszych organizacji do naszego procesu oceny, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie aplikacji.

Korzyści Nowego Procesu Aplikacyjnego

Oczekujemy, że otrzymanie niezbędnych informacji o organizacjach za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pomoże nam w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Gromadzenie odpowiednich danych ze wszystkich organizacji może pomóc w ograniczeniu potencjalnych błędów systematycznych, takich jak błąd związany z błędną klasyfikacją, błąd obserwatora i błąd związany z przypominaniem, które mogą powstać w wyniku dużych różnic w ilości i jakości publicznie dostępnych informacji pomiędzy organizacjami podczas procesu selekcji organizacji charytatywnej. Docelowo naszym celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia i rekomendowania najskuteczniejszych organizacji charytatywnych.

Formularz wniosku ma zapewnić, że organizacje charytatywne spełniają podstawowe kryteria kwalifikacyjne oraz chcą i mogą zostać poddane ocenie. Pomoże to zminimalizować liczbę organizacji charytatywnych, które odrzucą nasze zaproszenie do oceny, co może spowodować opóźnienia na początku sezonu ewaluacyjnego.

Oczekujemy wreszcie, że ten krok zwiększy przejrzystość naszego procesu selekcji organizacji charytatywnych . Chociaż ze względu na poufność nie udostępnimy dokładnych odpowiedzi na pytania aplikacyjne, będziemy mogli udostępnić anonimowe, zbiorcze wyniki, aby pomóc w wyjaśnieniu naszego procesu decyzyjnego na tym etapie.

Ograniczenia i sposoby ich rozwiązywania

Posiadanie formularza wniosku wymaga większej wydajności po obu stronach. Organizacje charytatywne potrzebują możliwości odpowiadania na formularz zgłoszeniowy, a nasz zespół musi mieć możliwość przeglądania wniosków przed zaproszeniem organizacji charytatywnych. Staramy się mieć na uwadze możliwości wszystkich osób, zadając tylko pytania najbardziej istotne dla podjęcia decyzji. Mając to na uwadze, zaprojektowaliśmy formularz wniosku w dwóch zależnych fazach, tak aby wnioskodawcy, którzy nie spełniają podstawowych kryteriów kwalifikowalności (etap 1), uniknęli niepotrzebnego marnowania czasu na odpowiadanie na bardziej szczegółowe pytania (faza 2).

Ponieważ jest to nowy krok, który wdrażamy w tym roku, przeprowadziliśmy pilotażową ankietę z potencjalnie wpływowymi organizacjami charytatywnymi, aby sprawdzić przejrzystość i trafność pytań w aplikacji oraz zebrać bardziej ogólne opinie. Jesteśmy bardzo wdzięczni uczestnikom pilotażu. Dzięki nim dokonaliśmy istotnych usprawnień w formularzu wniosku i prawdopodobnie zmniejszyliśmy ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów.

Treść aplikacji

Formularz zgłoszeniowy podzielony jest na dwa etapy. Faza 1 składa się z pytań dotyczących podstawowych szczegółów organizacji i uprawnień. Aby spełnić wymagania kwalifikacyjne umożliwiające udział w naszych ocenach akcji charytatywnych w 2024 r., organizacje charytatywne muszą:

  • Przede wszystkim pomagać zwierzętom hodowlanym i/lub dzikim
  • Nie znajdować się w fazie eksploracyjnej lub testowej, gdzie istnieje znaczna niepewność co do tego, który z programów organizacji charytatywnej zostanie rozszerzony
  • Prowadzić organizację od co najmniej trzech lat
  • Posiadać co najmniej trzy ekwiwalenty pełnego etatu (w tym osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy, w niepełnym wymiarze godzin i wykonawcy)
  • Posiadające roczne wydatki w wysokości ponad 100 000 USD
  • Nie pracować ani nie mieszkać w kraju objętym kompleksowymi sankcjami USA (zobacz listę tutaj)
  • Możliwość zebrania i przesłania wszystkich dokumentów wymaganych przez ACE do przekazywać fundusze organizacji bezpośrednio lub za pośrednictwem sponsora fiskalnego

Tylko organizacje, które spełniają nasze kryteria kwalifikacyjne, przejdą do fazy 2, która obejmuje bardziej szczegółowe pytania, aby lepiej zrozumieć rodzaj pracy organizacji. Na tym etapie oczekujemy zrozumienia programów organizacji charytatywnych pod kątem stosowanych przez nie interwencji, zwierząt, którym pomagają i krajów, w których działają. Oczekujemy również lepszego zrozumienia strategicznego myślenia organizacji charytatywnych na temat tego, w jaki sposób ich działania powodują pozytywne zmiany dla zwierząt w krótkim i długim okresie.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym opublikujemy podsumowanie wytycznych dotyczących składania wniosków, proces i harmonogram oceny organizacji charytatywnej oraz odpowiedzi na często zadawane pytania. Mamy nadzieję, że te towarzyszące informacje wyjaśniają zakres i proces programu Oceny organizacji charytatywnych.

Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane wzięciem udziału w ocenach organizacji charytatywnych w 2024 r., aby sprawdziły naszą stronę internetową w przyszłym tygodniu i złożyły wniosek. Zgłoszenia oczekujemy od 1 do 30 kwietnia 2024 r..

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące formularza zgłoszeniowego lub procesu oceny organizacji charytatywnej, skontaktuj się z naszym Menedżerem ds. oceny organizacji charytatywnych, Vince Mak.

Udostępnij ten post na