Polska

Dlaczego ludzie powinni przekazywać datki na rzecz organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt?

Obraz jelenia w przyrodzie” /></p>
<p>Cierpienie zwierząt to ogromny i wszechobecny problem. Miliardy zwierząt znoszą niewyobrażalny ból i cierpienie w hodowlach przemysłowych i niszczejących dzikich przestrzeniach. Już sama skala problemu może sprawić, że sytuacja będzie wydawać się przytłaczająca i beznadziejna, szczególnie biorąc pod uwagę ograniczone zasoby dostępne do opracowania rozwiązań i wprowadzenia znaczących zmian.</p>
<p>Na szczęście istnieje wiele organizacji, które chcą pozytywnie wpływać na życie obu stron. zwierzęta hodowlane i dzikie. Ich niestrudzone wysiłki i współczucie ucieleśniają wiarę, że wszystkie czujące istoty zasługują na lepszy, bardziej ludzki świat – wspierając te organizacje, możesz pomóc w stworzeniu milszego świata dla zwierząt.</p>
<h2>Dlaczego warto pomagać zwierzętom?</p>
<h2>Dlaczego warto pomagać zwierzętom?</h2>
<p>Pomaganie zwierzętom to nie tylko wybór moralny i etyczny; odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i współczucia. Pomagając zwierzętom, poszerzamy krąg współczucia, tworząc bardziej włączające i empatyczne społeczeństwo. Przyjmując antygatunkowość, uznajemy, że wszystkie czujące istoty zasługują na uwagę i szacunek, niezależnie od gatunku. Pomaganie zwierzętom promuje świat, w którym dobroć i sprawiedliwość docierają do wszystkich, także tych, którzy nie mogą mówić sami za siebie!</p>
<h2>Czym jest organizacja charytatywna na rzecz zwierząt?</h2>
<p>W USA organizacje charytatywne na rzecz zwierząt są podmiotami objętymi klauzulą ​​501(c)3, co oznacza, że ​​istnieją wyłącznie w celach charytatywnych, a nie w służbie interesów prywatnych1. W szerszym znaczeniu organizacja charytatywna na rzecz zwierząt to każda organizacja non-profit, której celem jest pomoc zwierzętom. Organizacje te obejmują zarówno organizacje ratujące zwierzęta, które skupiają się na konkretnych zwierzętach, jak i grupy wsparcia, które prowadzą bardziej ogólne kampanie na rzecz zwierząt na różne tematy. Różne organizacje charytatywne skupiają się na określonych grupach zwierząt, takich jak zwierzęta hodowlane lub dzikie, i stosują różne interwencje, aby bronić ich w ich imieniu, takie jak budowanie świadomości, docieranie do mediów, inicjatywy edukacyjne, badania i analizy oraz kampanie korporacyjne i polityczne. </p>
<p>Niektóre organizacje charytatywne na rzecz zwierząt starają się pomóc jak największej liczbie zwierząt, wdrażając strategie i inicjatywy, które maksymalizują pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Te skuteczne organizacje charytatywne na rzecz zwierząt kierują się wymiernymi, opartymi na dowodach i strategicznymi podejściami, których celem jest zapewnienie zwierzętom jak największego dobra.</p>
<h2>Dlaczego organizacje charytatywne na rzecz zwierząt są ważne?</h2>
<p>Organizacje charytatywne na rzecz zwierząt odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i współczującego świata zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Działają na rzecz ochrony i poprawy życia milionów zwierząt narażonych na okrucieństwo, zaniedbanie i inne formy krzywdy spowodowanej przez człowieka. Organizacje charytatywne na rzecz zwierząt podnoszą również świadomość na temat traktowania zwierząt w różnych branżach i promują współczucie dla wszystkich żywych istot. Ponadto edukują społeczeństwo na temat środowiskowych, zdrowotnych i etycznych skutków spożycia zwierząt oraz zachęcają do innowacji w celu tworzenia i rozwijania bardziej zrównoważonych i humanitarnych alternatyw.</p>
<p><img src=

Najlepsze organizacje charytatywne na rzecz zwierząt, na które można przekazać datki w 2023 r.

Wzmocnij lepszy świat, przekazując strategiczne datki na rzecz tych skutecznych organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt, które wspierają współczucie, sprawiedliwość i zrównoważone zmiany w stosunku do zwierząt hodowlanych i dzikich.

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği (CHKD), znana również jako Kafessiz Türkiye, to turecka organizacja, której celem jest przede wszystkim poprawa standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych, w szczególności kurczaków i ryb w hodowlach. Osiągają to poprzez działania korporacyjne, indywidualne i medialne, a także inicjatywy badawcze, edukacyjne i budujące potencjał w celu wzmocnienia ruchu na rzecz zwierząt. Przekazując datki na rzecz Kafessiz Türkiye, możesz zmienić życie zwierząt hodowlanych.

Dansk Vegetarisk Forening

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) to duńska organizacja zajmująca się promowaniem żywienia roślinnego i reformą systemu żywnościowego. Ich badania, programy edukacyjne i zasięg publiczny inspirują zarówno osoby prywatne, jak i firmy do dokonywania łagodniejszych i bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych. Twoje datki wspierają wysiłki DVF mające na celu stworzenie zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości w Danii i poza nią.

Faunalytics

Faunalytics to organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która dostarcza obrońcom zwierząt istotne informacje potrzebne do ich wspierania. Ich wysiłki obejmują prowadzenie i publikowanie niezależnych badań, współpracę z organizacjami partnerskimi przy różnych projektach badawczych oraz promowanie istniejących badań i danych na rzecz obrońców zwierząt za pośrednictwem biblioteki treści ich witryny internetowej. Przekazując datki na rzecz Faunalytics, możesz pomóc obrońcom zwierząt uzyskać informacje, których potrzebują, aby coś zmienić.

Inicjatywa na rzecz dobrostanu ryb

Inicjatywa na rzecz dobrostanu ryb (FWI) działa na rzecz poprawy dobrostanu ryb hodowlanych. Ich główny program w Indiach, Sojusz na rzecz Odpowiedzialnej Akwakultury, obejmuje bezpośrednią współpracę z hodowcami ryb w celu wprowadzenia poprawy jakości wody. FWI inwestuje również znaczne środki w badania i rozwój, aby określić bardziej opłacalne ulepszenia dobrostanu zwierząt. Twoja darowizna na rzecz FWI pomoże wesprzeć wysiłki tej organizacji na rzecz poprawy życia ryb hodowlanych w Indiach i gdzie indziej.

Skutki prawne dla kurczaków

Legal Impact for Chickens (LIC) składa strategiczne pozwy w sprawie kurczaków i innych zwierząt hodowlanych, opracowuje i udoskonala kreatywne metody egzekwowania istniejących przepisów dotyczących okrucieństwa w amerykańskich hodowlach przemysłowych oraz pozywa firmy, które łamią zobowiązania dotyczące dobrostanu zwierząt. Pierwszy pozew LIC, sprawa pochodna akcjonariuszy przeciwko kierownictwu Costco w związku z zaniedbaniem kurczaków, odbiła się szerokim echem w mediach. Przekazując datki na rzecz LIC, możesz pomóc uczynić okrucieństwo w gospodarstwach przemysłowych problemem w Stanach Zjednoczonych.

Instytut New Roots

New Roots Institute kształci amerykańskich studentów w zakresie powiązań między przemysłową hodowlą zwierząt a ważnymi kwestiami, takimi jak dobrostan zwierząt, zmiany klimatyczne, prawa człowieka i zdrowie publiczne. Ich program Leadership Program oferuje całoroczne stypendium dla studentów zainteresowanych badaniem wpływu i rozwiązań hodowli przemysłowej. Twoje datki na rzecz New Roots Institute wesprą ich programy mające na celu umożliwienie następnemu pokoleniu zaprzestania hodowli przemysłowej.

Projekt dotyczący opieki nad krewetkami

Shrimp Welfare Project (SWP) jest pierwszą organizacją, która koncentruje się wyłącznie na poprawie dobrostanu krewetek hodowlanych. Ich wysiłki obejmują podnoszenie świadomości na temat dobrostanu krewetek hodowlanych oraz działania informacyjne i współpracę z zainteresowanymi stronami w całym łańcuchu dostaw w celu poprawy standardów dobrostanu. Przekazując datki na rzecz SWP, możesz pomóc zwiększyć widoczność dobrostanu krewetek jako problemu zaniedbanego i możliwego do rozwiązania.

Sinergia Animal

Sinergia Animal działa na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych, promocji produktów roślinnych i wzmocnienia ruchu na rzecz zwierząt w kilku krajach Azji i Ameryki Południowej. Współpracują z głównymi sprzedawcami detalicznymi, aby zapewnić podjęcie i spełnienie zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt. Angażują się także w badania, dochodzenia, prace polityczne i docierają do mediów, instytucji i producentów. Twoje datki pomogą wesprzeć wysiłki Sinergia Animal na rzecz stworzenia lepszego świata dla zwierząt hodowlanych.

Instytut Dobrej Żywności

Instytut Dobrej Żywności (GFI) wspiera badania i start-upy skupiające się na alternatywnych białkach w regionach na całym świecie. Współpracują także z korporacjami, instytucjami i prowadzą prace polityczne mające na celu wzmocnienie potencjału ruchu na rzecz zwierząt. Twoje datki na rzecz firmy GFI wspierają jej wysiłki na rzecz rozwoju i promowania roślinnych i hodowanych na komórkach alternatyw dla produktów zwierzęcych w kilku krajach.

Liga Humanitarna

Organizacja Humane League (THL) działa w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii, gdzie pomaga zwierzętom hodowlanym poprzez wspieranie wegan i działania korporacyjne mające na celu poprawę standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych. THL wspiera rozwój globalnego ruchu na rzecz zwierząt za pośrednictwem Open Wing Alliance, koalicji, której misją jest położenie kresu używaniu klatek bateryjnych na całym świecie. Twoja darowizna na rzecz THL pomaga w ich pracy na rzecz stworzenia przyjaznego świata dla wszystkich zwierząt hodowlanych.

Inicjatywa na rzecz dzikich zwierząt

Wild Animal Initiative to organizacja z siedzibą w USA, której celem jest rozwój nauki o dobrostanie dzikich zwierząt. Prowadząc własne badania i wspierając innych badaczy dzikich zwierząt, Wild Animal Initiative ma na celu zwiększenie zainteresowania akademickiego dobrostanem dzikich zwierząt i zidentyfikowanie opartych na dowodach rozwiązań w celu poprawy dobrostanu dzikich zwierząt. Przekazywanie datków na rzecz Wild Animal Initiative wspiera ich kluczową pracę mającą na celu poprawę naszego zrozumienia życia dzikich zwierząt i promowanie ich dobrostanu.

Obraz dwóch świń

Przekaż darowiznę na rzecz wielu organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt

Rozumiemy, że podjęcie decyzji, którym skutecznym organizacjom charytatywnym na rzecz zwierząt przekazać datki, może być trudne, nie mówiąc już o dokonaniu kilku transakcji w celu ich wsparcia. Na szczęście możesz wesprzeć wszystkie 11 powyższych organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt w ramach jednej transakcji, przekazując darowiznę na rzecz Polecanego Funduszu Charytatywnego. Fundusz ten wspiera aktualnie rekomendowane organizacje charytatywne ACE – które zostały rygorystycznie ocenione na podstawie naszych kryteriów – w formie wypłat dokonywanych dwa razy w roku, ustalanych przez nasz zespół ds. programów.

Przekaż darowiznę na rzecz funduszu charytatywnego rekomendowanego przez ACE

  1. Grupa fundacyjna ( nd) 

Udostępnij ten post na