Polska

Dlaczego dotacje są ważne: objaśnienie korzyści płynących z dotacji

Propagowanie zwierząt wymaga czegoś więcej niż tylko pasja i dobra wola. Aby dowiedzieć się, jak uczynić świat lepszym miejscem dla zwierząt, potrzebne są zasoby i przemyślane planowanie strategiczne, a dotacje to kluczowa droga, dzięki której zwolennicy mogą uzyskać fundusze potrzebne do realizacji swoich planów i wprowadzenia zmian. W tym poście na blogu zbadamy znaczenie dotacji dla obrońców zwierząt, omawiając, jak one działają, dlaczego są korzystne i jak można ubiegać się o dotację.

Czym są dotacje?

Dotacje to darowizny finansowe przyznawane przez grantodawców – zwykle agencje rządowe, korporacje lub fundacje – w celu wsparcia pracy organizacji lub osoby fizycznej.1 Nie trzeba ich spłacać. Niektóre granty ograniczają się do finansowania konkretnych projektów, np. prowadzenia badań nad dobrostanem zwierząt lub poszerzania opcji wegańskich w szkołach. Z drugiej strony nieograniczone dotacje można wykorzystać w sposób, jaki organizacja charytatywna uzna za stosowny, np. na wydatki operacyjne, takie jak wynagrodzenia personelu.

Jak działają dotacje?

Dotacje są zwykle przyznawane w drodze procedury konkurencyjnej2, której dokładne szczegóły są specyficzne dla każdego darczyńcy. (Zobacz Dotacje na ruch: proces i harmonogram, aby zapoznać się z przykładem tego, jak może wyglądać proces przyznawania dotacji.) Ogólnie rzecz biorąc, osoby ubiegające się o dotacje muszą najpierw określić swoje cele i potrzeby finansowe. Następnie muszą przygotować przekonującą propozycję tego, co planują osiągnąć przy wykorzystaniu dodatkowych funduszy. Po złożeniu wniosku w otwartym naborze wniosków panel ekspertów lub grantodawców ocenia wniosek każdego wnioskodawcy i wybiera najbardziej obiecujące projekty. Kilku grantodawców organizuje wiele rund finansowania w ciągu roku, więc nawet jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, możesz kwalifikować się do ponownego ubiegania się o kolejną rundę dotacji.

Dlaczego dotacje są ważne?

Dotacje pomagają osobom i organizacjom w realizacji pomysłów na pomoc w konkretnym celu. Dla obrońców zwierząt dotacje zapewniają istotne możliwości realizacji projektów, które w innym przypadku byłyby niemożliwe bez pomocy finansowej. Poprzez zastrzyki finansowe bezpośrednio dla ruchu na rzecz zwierząt, dotacje umożliwiają testowanie większej liczby inicjatyw w ważnych obszarach, zwiększając liczbę dowodów na to, jakie interwencje najlepiej pomagają zwierzętom. Ponadto dotacje mogą pomóc w zwiększeniu widoczności, stabilności i wiarygodności nowych organizacji.3

Korzyści z dotacji, o których powinieneś wiedzieć

Wspieranie działań na rzecz zwierząt poprzez dotacje

Finansowanie dotacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju globalnego ruchu na rzecz zwierząt, szczególnie w przypadku gatunków i regionów o ograniczonym wsparciu dla inicjatyw na rzecz zwierząt. Dzięki grantom od ACE fundacje Nurture Imvelo Trust i Shangano Arts Trust mogły podnieść rangę działań na rzecz zwierząt i weganizmu w Zimbabwe. Dzięki dotacji w wysokości 7 000 dolarów na kampanię na temat kur trzymanych w klatkach organizacja Nurture Imvelo Trust podniosła świadomość na temat wpływu klatek bateryjnych na dobrostan kur, stworzyła animacje edukacyjne, była gospodarzem dwóch programów radiowych, promowała 17 rolników niechowających klatek i spotkała się z decydentami zajmującymi się dobrostanem zwierząt, aby określić skuteczne strategie lobbowania na rzecz lepszych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Shangano Arts Trust wykorzystało swoją dotację w wysokości 5000 dolarów na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla 1000 kobiet i 4000 dzieci w Zimbabwe oraz wprowadzenie diety roślinnej w szkołach.

Obraz Nuture Imvelo Trust

< h3>Zapewnienie kluczowego wsparcia finansowego

Organizacje działające na rzecz zwierząt często działają przy ograniczonych budżetach, co sprawia, że ​​wsparcie finansowe i stabilność są kluczowymi elementami ich sukcesu. W zależności od limitu nagród fundatora i zakresu projektu wnioskodawcy dotacje dla organizacji charytatywnych na rzecz zwierząt mogą wynosić od setek do dziesiątek tysięcy dolarów, co czyni je wpływowym źródłem finansowania dla organizacji non-profit każdej wielkości, które mogą zwiększyć swój zasięg, zatrudnić wykwalifikowany personel i inwestować w niezbędne zasoby, aby skutecznie realizować swoje misje. W 2022 r. organizacja Shrimp Welfare Project (SWP) otrzymała dotację ruchową w wysokości 40 000 dolarów na pokrycie kosztów personelu, co umożliwi jej przyspieszenie pracy na rzecz poprawy dobrostanu krewetek hodowlanych. Do 2023 r. organizacja rozpoczęła działania informacyjne wśród producentów i korporacji na temat dobrostanu krewetek w Indiach i zwiększyła widoczność dobrostanu krewetek hodowlanych jako zaniedbanej, ale możliwej do rozwiązania kwestii. Projekt Shrimp Welfare Project jest obecnie jedną z rekomendowanych organizacji charytatywnych ACE, co gwarantuje, że do 2025 roku będą otrzymywać dotacje z rekomendowanego funduszu charytatywnego co dwa lata.

Wzmacnianie wpływu inicjatyw

Zapewniając wsparcie finansowe, dotacje wzmacniają wpływ inicjatyw na rzecz zwierząt. Dobrze finansowany projekt może dotrzeć do większej liczby społeczności, uratować więcej istnień ludzkich i wpłynąć na postrzeganie społeczne, tworząc w ten sposób falujący efekt pozytywnych zmian, który wykracza daleko poza początkowy zakres inicjatywy. Na przykład ACE przyznało firmie Sentience Politics 25 000 dolarów na wsparcie kampanii na rzecz zakazu hodowli przemysłowej w Szwajcarii, która została poddana publicznemu głosowaniu w 2022 r. Kampania była prezentowana na billboardach, reklamach w gazetach, transporcie publicznym i urzędach pocztowych. Zmobilizowali ponad 1400 wolontariuszy, aby przyspieszyć jego zasięg i odbili się szerokim echem w mediach w 800 placówkach, w wyniku czego 1,06 mln wyborców (37,1%) powiedziało „tak” zakazowi. Chociaż tym razem zakaz nie został uchylony, poparcie społeczne było znaczące i zachęcało do przyszłych kampanii.

Billboard poświęcony polityce świadomości na stacji

Rola dotacji we wspieraniu nowych inicjatyw

Wspieranie innowacji w zakresie dobrostanu zwierząt

Dotacje stanowią platformę dla wizjonerskich projektów, które przesuwają granice konwencjonalnego wspierania zwierząt, zachęcając organizacje do kreatywnego myślenia i opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do bardziej skutecznych i zrównoważonych wyników dla zwierząt. Animal Ask, który otrzymał grant ACE Movement Grant w wysokości 40 000 dolarów na pokrycie kosztów zatrudnienia nowego badacza w 2022 r., zapewnia organizacjom szczegółowe badania, które pomagają im zaprojektować i wdrożyć kampanie tak skutecznie, jak to możliwe. Ich badania pomogły już zidentyfikować najbardziej obiecujące sposoby podejścia do różnych celów w zakresie ochrony zwierząt, a ich usługi doradcze wsparły liczne organizacje charytatywne na rzecz zwierząt w tworzeniu kampanii, które prawdopodobnie pomogą większości zwierząt.

Promowanie badań i postępu technologicznego

Niezależnie od tego, czy chodzi o opracowywanie nowych produktów wegańskich, badanie sposobów pomocy zwierzętom hodowlanym i dzikim, czy też modernizację przemysłu spożywczego w celu ograniczenia cierpienia zwierząt, dotacje ułatwiają badania i postęp technologiczny, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki współdziałamy ze zwierzętami i zmniejszyć popyt na produkty pochodzenia zwierzęcego. W 2021 r. ACE przyznało firmie Cellular Agriculture Australia (CAA) 20 000 dolarów na pomoc w zwiększeniu podaży konkurencyjnych pod względem handlowym, zrównoważonych i etycznych produktów hodowli komórkowej w Australii. Z pomocą otrzymanego grantu ośrodek CAA opublikował artykuły badawcze w Food Australia, uruchomił pierwszy w Australii kurs online na temat rolnictwa komórkowego i zorganizował sesję na dorocznej konferencji Australijskiego Instytutu Nauki i Technologii Żywności dla ponad 300 rejestrujących się z całego świata. 90 firm spożywczych i instytutów badawczych.

Zachęcanie do współpracy organizacyjnej

Dotacje często wymagają współpracy między różnymi organizacjami, budowania poczucia wspólnoty i wspólnego celu w przestrzeni wspierającej zwierzęta. Światowy Dzień Zakończenia Rybołówstwa (WoDEF) przez cały rok współpracuje z organizacjami partnerskimi na rzecz zaprzestania rybołówstwa i hodowli zwierząt wodnych, w tym skorupiaków i głowonogów. Najbardziej znane są ze swojego Dnia Świadomości, zwanego także Światowym Dniem Zakończenia Połowów. Pierwszy grant WoDEF na ruch umożliwił im zatrudnienie pierwszego personelu, a drugi pozwolił im jeszcze bardziej zwiększyć zasięg i osiągnąć nowy rekord organizacji uczestniczących w dniu świadomości. To oparte na współpracy podejście umożliwia łączenie zasobów, wiedzy specjalistycznej i pomysłów, co skutkuje bardziej kompleksowymi i skutecznymi inicjatywami.

Obraz WoDEF Niemcy

Jak mogę ubiegać się o dotację?

Ubiegając się o dotację, należy podjąć wiele ważnych kroków.

  • Określ swoje cele: Co chcesz osiągnąć i dlaczego jest to ważne? Jaką pracę już wykonałeś i jakich zasobów potrzebujesz, aby kontynuować?
  • Możliwości badawcze: Programy stypendialne są bardzo konkurencyjne. Zbadaj dostępne możliwości, rozważ cele grantodawców i przyjrzyj się projektom, które finansowali w przeszłości, aby określić, czy się nadajesz.
  • Przygotuj przekonującą propozycję: przedstaw swój plan w słowach. Niektóre organizacje decydują się na zatrudnienie autorów grantów, aby pomogli im w przygotowaniu wniosków i złożeniu wniosków zgodnie z wytycznymi grantodawcy.

Ubiegaj się o stypendia na przemieszczanie

Movement Grants to nasz program grantowy mający na celu budowanie i wzmacnianie globalnego ruchu na rzecz praw zwierząt poprzez granty. Priorytetowo traktujemy wspieranie inicjatyw, które wykorzystują nowatorskie interwencje, są skierowane do dużej liczby zwierząt i działają w regionach, które są niedostatecznie reprezentowane w działaniach na rzecz zwierząt. Wspierając różnorodne organizacje, dostarczamy również nowych dowodów na to, jakie interwencje najlepiej pomagają zwierzętom.

Wnioski o dotacje na rzecz ruchu można składać od 19 lutego do 17 marca 2024 r. Darowizny na rzecz dotacji na rzecz ruchu zostaną przekazane rozesłane w czerwcu i lipcu 2024 r. do obiecujących projektów na całym świecie, których celem jest zmniejszenie cierpienia zwierząt.

Aplikuj tutaj.

Przekaż darowiznę na rzecz organizacji Movement Grants

Przez ograniczony czas Twoja darowizna na rzecz programu ACE Movement Grants zostanie podwojona — do kwoty 300 000 USD. Wasza hojność wesprze naszą kolejną rundę obiecujących odbiorców. Dotacje zostaną przyznane w czerwcu i lipcu.

Podwój swoją darowiznę w ramach Movement Grants już dziś!.

  1. Kindful (2024) 

  2. Towarzystwo Organizacji Non-Profit (2024) 

  3. Towarzystwo Organizacji Non-Profit (2024) 

Udostępnij ten post na